تبلیغات
: ارام وحشی
سامان میگه: صخی ازت ناراضیم. ناراضیم ناراضیم ناراضیم!
هیچ تنبیهی در کار نیست هیچ کاری هم نمیکنم! فقط دلخورم!ناراضیم

هیچی نمیگم. به سامان نه!ولی به خودم قول میدم فردا و پس فردا جبران کنم. 
قول میدم صخی!قول میدم. مرده و قولش!

Tag's:
نظرات() × 09:49 ب.ظ × سه شنبه 17 اسفند 1395 × صخره
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ