صخره دوشنبه 7 فروردین 1396 03:19 ق.ظ نظرات ()
بازکنی پنلو
ببینی نوشته عرفان
سکته کنی
بمیری
بری به فنا!
باز میکنی پنلو... 
دایان میخونه کجایی؟! اون ته! 
نیست نیست نیست!همه جارو گشتم و نبودی! عرفان...