صخره شنبه 6 خرداد 1396 08:08 ب.ظ نظرات ()
سامان میگه خیلی بی همه چیزیه که ادم پول رفت و برگشتش تو جیبش نباشه! خیلی بی مغزیه که پول داشته باشی کارت متروت شارژ باشه حتی کیف هم دنبال خودت راه بندازی ولی یه صدتومنی تو جیبت نباشه! 
سامان کفرش بالا میاد که کره بز! پس کی ادم میشی تو!