تبلیغات
: ارام وحشی
این روزها به دو تا نتیجه قطعی رسیدم!
۱_حالا که سرگیجه ول نمیکنه تو ولش کن
۲_حالا که کابوس ول نمیکنه تو ولش کن

 سیستم بدنم به کل بهم ریخته است! شبها نامیزان و بی برنامه میخوابم روزها نمیدانم باید چه کنم! اینکه باید درس بخوانم جدن مزخرف ترین قسمت این روزهاست!
همین که ذهنم میرود که الان میتوانم فلان کار را بکنم و آی فلان دقیقا در همان لحظه نوایی از درون میگوید: میشه لطفا تمام تمرکزت روی درس باشد؟
و من بالاجبار میگویم: درست است وقت برای این کارها بسیار است
جالب توجه است که هر غلطی را بخواهم در لحظه انجام میدهم و فقط و فقط فکر اینکه اوه مای گاد الان باید درس بخوانم پدر صاحابم را در میاورد ! واقعا ای تف به این عقل و درک ناقص من! و ای تف به این تنبلی! یکچیز برایم واضح است ان هم استعداد غیر قابل انکارم در هر نوع درسی است: | و یک چیز دیگر هم برایم کااااملا واضح است آن هم نبود علاقه و تنبلی در خواندن هر درسی!
چرا استعداد با علاقه هماهنگی ندارد؟:|
خلاصه خوب میدانم از چه ذله شده ام!
1_ درس
2_گرما
3-بهم ریختن سیستم عامل بدنم و بهم ریختن خواب
4_گرسنگی
5_ نیاز بسیار به ندیدن آدم هایی که اصلا حوصله شان را ندارم در حالی که نه تنها جلوی چشمم هستند بلکه باید صدایشان را بشنوم و تحمل کنم!عمیقا از این بابت متاسفم که تا زندگی مستقل و تنها زیست کردن سالها مانده است
شب ها خیلی دلم میخواد به یک هدفی،رویایی، کوفتی زهرماری چیزی فکر کنم ولی... دریغ که حتی نفرت هم نتوانست برای ما رویا بسازد عشق هم که سالهاست لش خویش را از زندگی ما گم و گور فرموده است و شک داریم اصلا از بدو تولد پا به زندگی ما گذاشته یا خیر!
و از همه اینها مهم تر اینکه به ان 5 علت بالا نمیتوانم برقصم به طور کامل روانی کننده است!
شبیه نر در موعد جفت گیری وقتی ماده ای را در حال طنازی میبیند حال روز ما هم به همین منوال میگذرد وقتی نمیتوانیم برقصیم...
و من الله توفیق تا روز یکه بشوید الفاتحه مع الصوات و خلاص!

Tag's:
نظرات() × 09:49 ق.ظ × پنجشنبه 20 خرداد 1395 × صخره
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ