تبلیغات
: ارام وحشی

خواستم یک شعرِ دیگر وصف چشمانش کنم 


نعره از ابیات آمد، او نمیخواهد ؛ بفهم!*******تا درون آمد غمش ازسینه بیرون شد نفس


نازم این مهمان که بیرون کرد صاحب خانه را 


منبعش=احسان نیکو نویس

Tag's:
نظرات() × 10:32 ب.ظ × شنبه 11 مهر 1394 × صخره
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ